Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Opmærksomhedssøgende adfærd

Af dyrlæge Peter Weis

Opmærksomheds-søgende adfærd hos hunde?
Opmærksomhedssøgende adfærd er en måde hvorpå  hunden forsøger, at komme i kontakt med sin ejer på. Hunden er principielt ligeglad med om denne kontakt er af positiv eller negativ karakter. Eksempelvis vil en hund med opmærksomhedssøgende adfærd, når den forsøger at kravle op på skødet af ejeren, være ligeglad med at den får skæld ud, det opfatter hunden også som en form for kontakt.

Hvad er symptomerne på opmærksomheds-søgende adfærd?
Hunden vil forsøge på forskellig måde at få ejerens opmærksomhed. Eksempler på opmærksomhedssøgende adfærd:

  • Hunden bider eller knurrer af ejeren, når denne sidder i en stol, og f.eks. ser fjernsyn.
  • Hvis ejeren taler i telefon, vil hunden forsøge at få opmærksomhed ved, at foretage sig noget  den ikke må. F.eks. forsøge at stjæle mad fra bordet eller bide i sko eller lign.
  • Hunden gør eller hyler for at få ejerens opmærksomhed.

Men der findes mange andre måder hvorpå hunden kan forsøge at opnå opmærksomhed. Man kan dele den opmærksomhedssøgende adfærd op efter, om den er passiv (hunden "læner" sig mod ejeren) eller aktiv (hvor hunden springer op eller lignende) for at få opmærksomhed.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen opmærksomheds-søgende adfærd hos hund?
Opmærksomhedssøgende adfærd er reelt set ingen diagnose, da der mere er tale om et tillært problem. I de mest alvorlige tilfælde af opmærksomhedssøgende adfærd kan der dog også være angst involveret i adfærden. Diagnosen stilles ud fra de oplysninger ejeren giver til dyrlægen om problemet.

Hvordan behandles opmærksomheds-søgende adfærd hos hund?
Da opmærksomhedssøgende adfærd først og fremmest er en tillært egenskab, består behandlingen i, at ejeren ændrer sin adfærd overfor hunden. Følgende bør opfyldes:

  • Lær hunden, at den kun får kontakt, når den opfører sig stille og roligt.
  • Undgå at reagere på hundens opmærksomhedssøgende adfærd, hverken positivt eller negativt. Dette kan være svært, ikke mindst fordi hunden i starten vil øge sin opmærksomhedssøgende adfærd for at opnå kontakt.
  • Når hunden springer op eller lignende, trækker man sig stille og roligt væk fra hunden og ignorerer den, i stedet for at skubbe hunden væk.
  • Vis kun hunden opmærksomhed, hvis den "fortjener" det. Forlang f.eks. at hunden skal være rolig og sidde, før du vil snakke med eller klappe den.

Hvad er fremtiden for din hund, hvis den har opmærksomhedssøgende adfærd?
Som allerede nævnt flere gange er adfærden først og fremmest tillært, og er derfor relativ simpel at ændre hos hunden. Behandlingen af dette problem igennem flere år har vist, at det især er problemet,  at hundeejerene ikke forstår deres egen rolle i hundens opmærksomhedssøgende adfærd. Fremtiden afhænger derfor af, om du som hundeejer ændre din adfærd, og dermed også får hunden til at ændre sin.

Hvorfor får hunde opmærksomhedssøgende adfærd?
Dette er allerede omtalt flere gange i ovenstående, men det vigtige er at vide, at det er en adfærd, man i stor udstrækning selv har været med til at bibringe hunden.

Hvad er risikoen for, at din hund får opmærksomhedssøgende adfærd?
Hånden på hjertet må mange hundeejere indrømme, at deres hund i et vist omfang har opmærksomhedssøgende adfærd. Men i de fleste tilfælde opfatter vi som hundeejere ikke dette som et problem, tværtimod vil vi i flere situationer synes, det er en naturlig reaktion fra hunden.

Risikoen for at din hund får opmærksomhedssøgende adfærd afhænger i høj grad af dig som hundeejer.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få opmærksomhedssøgende adfærd?
Der er ingen racer, der er specielt udsatte.

Anden viden om opmærksomhedssøgende adfærd hos hund
Det er dog vigtigt, at man kontakter sin dyrlæge, hvis man har en hund, der viser opmærksomhedssøgende adfærd samtidig med, at den viser tegn på at være bange. Der vil nemlig i nogle enkelte tilfælde af opmærksomhedssøgende adfærd være tale om at hunden er angst. I disse tilfælde er det altid nødvendigt med en medicinsk behandling med et angstdæmpende stof, for at hjælpe hunden med at ændre dens adfærd.

Netdyredoktors nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud