Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Fugleinfluenza, jægeres færden

Jægere, der færdes meget i naturen i overvågnings- eller beskyttelseszonerne

Efter jagt og færdsel i naturen skal man være særlig opmærksom på risikoen ved at bringe smitte ind i fjerkræproduktionen.

  • Efter håndtering af fjervildt skal der gå mindst 48 timer før besøg i besætninger med fjerkræ.
  • Beklædning og fodtøj anvendt på jagten må ikke bringes i kontakt med fjerkræ.
  • Hunde, brugt til jagt, kan ikke blive smittet med fugleinfluenza, men må ikke - på grund af mulighed for smittespredning - komme i kontakt med tamfjerkræ.
  • Det henstilles til, at jægere ikke fodrer ved vandhuller, da det kan tiltrække trækfugle.

Ved mistanke om sygdom blandt de vilde fugle må disse ikke tages med hjem og anvendes til f.eks. træning af jagthunde.

Ved observation af unormalt mange døde og syge fugle i vådområder, ved vand-
huller og vandløb opfordres jægere, ornitologer og andre der færdes i den danske natur til at kontakte myndighederne.

I marts og april måned er det tilladt for jægere at fange krager og husskader i fælder. Ved fangst i fælder er man i tæt kontakt med fuglene, og der kan være risiko for, at man fører smitte videre til fjerkræproduktionen - ligesom ved anden jagt og færdsel i naturen. Derfor bør man følge de samme retningslinjer, hvad angår kontakt til besætninger med fjerkræ, samt beklædning og fodtøj.

Desuden skal man sikrer sig, at de aflivede fugle bortskaffes forsvarligt. Det vil sige, at de bør afleveres til forbrændingsanlæg via dagrenovationen eller lignende. Efter håndtering af fældefangede fugle skal hænderne vaskes i varmt vand og sæbe. Eventuelt virus dræbes af varmt vand og sæbe. Hvis der fanges fugle, der ser syge ud, må det frarådes at håndtere fuglene. Kontakt Fødevareregionen.

Kontakt 
Hotline om fugleinfluenza: 70 13 00 12

Netdyredoktors nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud