Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Fugleinfluenzas indflydelse på katte

Skrevet af Fødevarestyrelsen.

Anbefalinger vedrørende katte

Anbefalinger gælder i beskyttelses- og overvågningszoner.

Katte kan smittes med fugleinfluenza af typen H5N1, men der er set ekstremt få dokumenterede tilfælde af fugleinfluenza hos katte, selv om der har været rig mulighed for smittekontakt. Smitten sker ved meget tæt kontakt med inficerede fugle (f.eks. katte der fanger og æder vilde fugle smittet med fugleinfluenza). Kontakt mellem katte og vilde fugle bør derfor undgås. Man har ikke kendskab til at inficerede katte har smittet mennesker, og Danmark Fødevareforskning vurderer at risikoen for at mennesker kan blive smittet af katte må anses for at være ekstremt lille. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor følgende forholdsregler til katteejere i områder, hvor der konstateres fugleinfluenza i vilde fugle:

  • Tamme katte bør i videst muligt omfang holdes inden døre for at undgå at blive smittet med fugleinfluenza.
  • Gårdkatte bør fodres regelmæssigt, for at mindske risikoen for at de begynder at strejfe efter føde og dermed øger deres risiko for at komme i kontakt med inficerede vilde fugle. Alternativt bør de udelukkes fra ejendommen og ikke fodres.
  • Undlad at fodre vilde katte. Alternativt kan vilde katte fodres mindst 100 meter fra bebyggelse, især hvor fjerkræ og tamkatte opholder sig. Undlad direkte kontakt med kattene, og husk god personlig håndhygiejne og vask/desinfektion af evt. foderbeholdere, som vildkattene kommer i berøring med.
  • Har katten hjembragt en død fugle skal fuglen opsamles med en plastikpose og den lokale Fødevareregion kontaktes med henblik på indsendelse af fuglen til undersøgelse.
  • Syge eller døde tamme katte, som kan have været i kontakt med inficerede fugle, skal undersøges af en dyrlæge.
  • Finder man en død kat i området, hvor der er konstateret fugleinfluenza og kan man ikke umiddelbart fastslå en dødsårsag, skal den lokale fødevareregion kontaktes med det samme.

Du kan finde flere informationer om fugleinfluenza og hunde under spørgsmål og svar, samt på Danmarks Fødevareforskning hjemmeside.

Kontakt Hotline om fugleinfluenza: 70 13 00 12

Netdyredoktors nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud