Host, snot, feber

Heste kan også få influenza og har mange af de samme symptomer, som vi får:

• Tør, rungende hoste, som er det mest dominerende symptom
• Feber, 39-41 grader
• Let nedstemthed
• Nedsat ædelyst
• Næseflåd, der er klart og tyndt
• Flåd fra øjnene
• Muskel- og ledsmerter, der kan give en ømmende gang

Læs mere