Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Kæledyr, kost og livskvalitet

Af Vibeke Brock

Nogle af de sygdomme, der plager vores kæledyr, er forbundet med deres forlængede levetid. Unge kæledyr dør typisk i forbindelse med uheld, for eksempel overkørte hunde, nedfaldskatte, heste med brækkede ben. Men mange af de infektioner, der tidligere var skyld i dyrenes død, bliver i dag rutinemæssigt behandlet med antibiotika. Kæledyrene lever altså længe i dag og dør ofte først, når de er gamle, og organismen nedslidt.

Disse ældre kæledyr får derfor i højere grad end tidligere, livsstilslidelser, f.eks. fedme og diabetes, og så får de kræft. Samtidig er dyrenes længere levetid forbundet med aldersrelaterede problemer som nedsat syn og gigt. Så der er, lige som for mennesker, et stigende behov for at forebygge disse forhold, blandt andet via kosten.

De mest seriøse ernæringseksperter indenfor human ernæring tilråder, at man spiser så varieret som muligt og nedtoner indtaget af mættet fedt, sørger for at holder vægten indenfor et område, hvor ens BMI ligger mellem 20 og 25 (Body Mass Index=vægten i kg divideret med kvadratet på højden i m), samt at man motionerer mindst en halv times tid dagligt.

Forskning og foder

Det var vist Storm P, der lod en af sine dybsindige vagabonder sige, at videnskabelig forskning fandt frem til det, som alle andre vidste i forvejen. Og som det gælder for alle skæve og vittige udsagn, er det er jo kun sjovt, fordi der ligger en vis sandhed i udtalelsen.

Alle har jo vidst, hvordan man kunne blive mæt af at spise mad, lang tid før man havde studeret de såkaldte makro-næringsmidler som kulhydrater, fedt og protein og før man havde kortlagt deres energiindhold. Og længe før man havde identificeret mikronæringsstoffer som jernholdige forbindelser og C-vitamin, vidste man, hvordan man kunne undgå symptomer som henholdsvis anæmi og skørbug ved at spise bestemte fødevarer. 
 
Der er opbyggelige undersøgelser, der tyder på, at hvis man lader børn vælge frit fra varierede buffetter, vil de ret hurtigt komponere en kost, der tilgodeser deres kroppes behov for både makro- og mikronæringsstoffer. Og der er beretninger om gravide, som får opfyldt ernæringsmæssige behov ved at spise lakrids eller jord. Men desværre er "naturen ikke så vis" at alle lever sundt og hensigtsmæssigt, selvom der er stort udbud af forskellige fødevarer. Vi kender alle eksempler på, at mennesker og dyr spiser forkert, for eksempelat de spiser mindre eller mere, end der er brug for.

Følger man rådet vedrørende varieret kost, opnår man en række fordele. Ved at spise alsidig kost, der er tilberedt af friske råmaterialer, sikrer man sig et stort udbud af de kendte mikronæringsstoffer som mineraler, vitaminer og andre antioxidanter. Hvad der måske er lige så vigtigt, er, at man derudover får en lang række stoffer og især stofkombinationer, hvis eksistens og virkning, man endnu ikke har kendskab til. 

Ganske vist har vores kæledyr efterhånden opnået status som familiemedlemmer, men det hører nok alligevel til sjældenhederne, at deres mad tilberedes med samme omhu som måltiderne til familiens mennesker. Det indebærer, at der er et stort marked for lødigt og omhyggeligt sammensat foder til kæledyr.

Kost og genetik

Det er fornuftigt, at sikre sig, at kæledyrenes føde rent faktisk er sammensat på en måde, så de dels slipper for ophobning af toxiske forbindelser og forkert sammensatte makronæringsstoffer, dels får tilgodeset behovet for mikronæringsstofferne.

De firmaer, der ikke bare kan påberåbe sig gode foderprodukter gennem mere eller mindre lækre reklamefremstød, men som kan fremlægge dokumenterede undersøgelser af god forskningsmæssig standard, vil sikre sig kunder, der er trofaste og ikke bare går efter ugens tilbud. I den forbindelse er det interessant at se, hvordan det amerikanske firma Hill's Pet Nutrition sikrer sig markedsandele ved forskning inden for foder til kæledyr.

To af deres forskningsområder forekommer mig specielt interessante. Dels forskningen vedrørende ikke bare gigtforebyggelse, men også lindring af gigtsymptomer via specialdesignet kost. Dels deres forskning vedrørende forebyggelse og dæmpning af kræft ligeledes med specialfoder.

Da det jo har vist sig, at der er arvelige forhold, der disponerer for henholdsvis arthritis og visse typer af kræft, vil der være speciel interesse for at kunne forebygge udbrud af sygdommene hos de gentisk disponerede kæledyr. Og kan det opnås ved brug af specialfremstillet foder, vil det have rigtig mange menneskers interesse. De ønskede forhold kan dels opnås ved at sørge for et højt indhold af visse stoffer i foderet, og dels sørge for at andre fjernes.
Som nævnt er det ikke realistisk at forestille sig, at man i en normal husholdning har tid til at fremstille diætmenuer til kæledyrene. I denne sammenhæng er den enkleste løsning at købe de foderprodukter, der er brug for.

Men området er fuldt af faldgrupper, for det kan være svært for forbrugeren at afgøre, hvornår et produkt er testet ordentligt, og hvornår det blot er baseret på ligegyldige postulater. Inden for lægemidler er der krav om en vis seriøsitet. Det er endnu ikke tilfældet, når det gælder foder og en lang række såkaldte naturprodukter. Det siger sig selv, at det er fornuftigt, at følge dyrlægens anbefalinger.

Som det er tilfældet med indkøb generelt, er det nok en god ide at sikre sig, at der står et velrenomeret firma bag et produkt, og ikke et fupfirma, der kun eksisterer længe nok til at have tjent på godtroende forbrugeres betaling for et underlødigt eller direkte skadeligt produkt.

Uetisk at bruge penge på foder til kæledyr?

Tillad mig at nævne en udtalelse, der ofte dukker op. Den kommer fra mennesker, der forarget fremhæver, at vi i vesten bruger flere penge på at fodre vores kæledyr, end på at give hjælp til mad i udviklingslandene. Isoleret set kan jeg sagtens forstå og sympatisere med udtalelsen, og hvis de pågældende mennesker selv undgår luksusforbrug og i stedet giver store donationer til hjælp i udviklingsområder, har jeg udtalt respekt for dem.

Men bruger de pågældende mennesker deres ekstra ressourcer på at investere i luksus som indretning i hjemmet, ferierejser, dyre mad- og drikkevarer, restaurantbesøg, overflødigt tøj m.v., kan jeg ikke rigtig indse, at de ikke lige så godt kunne konvertere forbruget til fødevarehjælp til mennesker i nød. Altså lige så godt som de mennesker, der bruger ressourcer på den luksus, det er at have kæledyr.

Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.