Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
VetPlan
Brevkasse
Find dyrlæge
Webshop
Se udvalgte Produkter

Produkter fra vores butik

99,00 kr

Catrine Catmosphere dispenserbold pink, 95 mm Køb her
49,00 kr

KONG Cat Feather Teaser Køb her
59,00 kr

KONG Premium Catnip, 28 g Køb her
79,00 kr

KONG Infused Cat Gyro Køb her
99,00 kr

KONG Cat Corduroy Mouse Køb her

SponsoreretAggression

Af Lars Ingemann Olsen Tema om aggression hos katte

Hvordan viser aggression sig?

Aggression hos katte defineres som truende eller skadende udfald mod andre individer eller grupper.

Aggression er det næsthyppigste af de katteadfærdsproblemer, som dyrlæger præsenteres for i deres konsultation.

En aggressiv kat skal altid tages alvorligt, idet bid eller rifter fra katten kan være ophav til alvorlige infektioner hos ejeren såvel som hos andre katte. Ofte er aggressive katte urenlige.

Er min kats aggressivitet normal?

Som noget af det første er det vigtigt at få afgjort, om den aggression, ens kat udviser, er resultat af en smertevoldende sygdom, der - f.eks. ved håndtering - udløser smerte og dermed en naturlig afværgereaktion (smerteaggression). Katten kan eksempelvis have ledsmerter, tandpine eller en øm byld ved haleroden, som selvfølgelig skal undersøges og behandles af dyrlægen.

Når katten er helbredt, vil smerten forsvinde og kattens aggressive adfærd vil i dette tilfælde ophøre. Helt så enkelt er det dog langtfra altid.

At observere sin kat nøje og beskrive dens handlinger minutiøst er derfor et af de første redskaber i behandlingen af aggressiv adfærd. At videofilme kattens aggressive handlinger vil være en ekstra god hjælp for den dyrlæge, der skal finde en løsning på problemet og få klassificeret aggressiviteten.

Man kan opleve, at den aggression, ens kat udviser mod en selv eller mod andre katte, ofte grunder i en forklarlig social adfærd, der måske kan afhjælpes ved simple foranstaltninger. Eller man kan være i den helt anden situation, hvor der er tale om en medfødt uheldig egenskab, der er svær at rette op på.

Hvilken type aggression har min kat?

Som før nævnt er det vigtigt at få udelukket smerteaggressionen, og når dette er gjort, kan dyrlægen v.h.a. ejerens historier og observationer guide sig ind på, hvilken type aggression, der er tale om, og hvorvidt den kun er rettet mod ejeren, andre katte eller begge dele.

Man kan typisk dele aggressioner op i:

 • Aggression ved smerte
 • Aggression ved mangelfuld socialisering
 • Aggression ved leg
 • Aggression ved angst
 • Aggression hos moderkatten
 • Aggression mellem katte
 • Aggression i forbindelse med "Byttejagt"
 • Aggression i forbindelse med statuskamp ("lad mig være"-bid!)
 • Aggression i forbindelse med territorier
 • Aggression mod en tredjepart (redirigeret aggression)
 • Aggression, som er medfødt/uforklarlig

Kan min kats aggression afhjælpes/dæmpes?

Mange af ovennævnte aggressioner udspringer af kattens helt normale adfærdsmæssige "signalballast". Det er først, når denne adfærd udøves i de forkerte rammer, mod det forkerte mål, eller i så overdreven grad, at det bliver skadeligt eller uholdbart for kattens bofæller (katte såvel som mennesker), at det kan blive nødvendigt med adfærdsmæssig behandling.

Den adfærdsmæssige behandling tager afsæt i mange af de samme metoder, som benyttes indenfor behandling af hundeaggression. Behandlingen tager form efter den enkelte type aggression, men der vil ofte findes lighedspunkter mellem de enkelte behandlingsprincipper:

 • Katteejeren må aldrig bruge voldsom adfærd, fysisk afstraffelse el.lign., hvilket kun vil forværre situationen.
 • Undgå - om muligt - situationer, man ved, vil fremprovokere aggression.
 • Hvis enkelte katte ikke kommer overens, bør disse separeres, når de ikke er under opsyn.
 • "Pladsbehandling" - får den enkelte kat den mængde plads og dermed ro, som den har krav på?
 • Evt. medicinsk behandling kan kun komme på tale efter en sikker diagnostik af aggressionstypen i tæt samarbejde med dyrlægen.

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis…

 • Din kat pludselig ændrer adfærd til det aggressive med udtalt modvilje ved håndtering, evt. i kombination med andre symptomer som spisevægring, vægttab mm.
 • Du er utryg ved dens adfærd.
 • Du ønsker vejledning i udredning af årsagen til din kats adfærd.
Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.