Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
VetPlan
Brevkasse
Find dyrlæge
Webshop
Se udvalgte Produkter

Produkter fra vores butik

278,00 kr

DermAllay Oatmeal Balsamspray til hest, 473 ml Køb her
529,00 kr

Equitop Gonex, 750 g Køb her
Mængderabat
699,00 kr
Ned til
549,00 kr

Equitop Myoplast, 1,5 kg Køb her
659,00 kr

Equitop Pronutrin, 3,5 kg Køb her
299,00 kr

Equimyl Lotion, 500 ml Køb her
278,00 kr

MalAcetic Shampoo til hest, 473 ml Køb her
765,00 kr

Zylkène Equine til hest, 1000 mg, 20 breve Køb her

SponsoreretForsikring af heste

Af dyrlæge Henrik Chr. Lundegaard.

Hvorfor bør du forsikre din hest?

Hesten er ikke bare en god ven - den er også i høj grad en værdigenstand. Pludselig død eller alvorlig skade kan indtræffe både i folden, under ridning, under transport og i stalden. Uanset hvor meget man passer på sin hest, så vil den på et eller andet tidspunkt blive ramt af sygdom eller skade.
I disse situationer er det en god ting, at kunne få hjælp fra sit forsikringsselskab.

Hvis man mister en nyanskaffet hest, og ikke har hesten forsikret, er det de færreste, der har penge til blot at købe en ny hest. Hesten kan blive alvorligt syg, hvilket kan medføre store udgifter til dyrlægehjælp. Her vil en sygeforsikring være med til at nedsætte dyrlægeudgifterne væsentligt.

Hvilke former for forsikringer findes der?

(NB: Der kan være mindre forskelle de forskellige forsikringsselskaber imellem)

Livsforsikring:

  • Begrænset
  • Almindelig livsforsikring

En livsforsikring giver ret til erstatning, hvis hesten enten dør eller af dyrlæge påbydes aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Man kan hos de fleste forsikringsselskaber for en mindre præmie tegne en begrænset livsforsikring. Begrænsningen består i, at der ikke udbetales erstatning i de tilfælde, hvor hesten på grund af kroniske halthedslidelser (f. eks. ringfod) af dyrlæge påbydes aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Begge former for livsforsikring dækker også ved brand og tyveri.

Uanvendelighedsforsikring:

Forsikringssummen udbetales hvis hesten bliver ramt af skader eller sygdom i en sådan grad, at den for stedse er uanvendelig til ethvert formål.
En uanvendelighedsforsikring dækker ikke blot hestens liv, men også dens anvendelse. Den koster derfor også væsentlig mere i årlig præmie. Under denne forsikring dækkes også brand og tyveri.

Sygeforsikring:

De færreste hesteejere har ved køb af en hest tænkt over hvilke omkostninger, der kommer i forbindelse med behandling af en syg hest. Mange hesteejere må af økonomiske grunde fravælge større operative indgreb på hesten, eller døje med store regninger fra dyrlægen i forbindelse med weekend- og natkonsultationer.

Her er det værd at bemærke, at man ved tegning af en forsikring forpligtiger sig til, for egen regning, at tilkalde dyrlæge og lade hesten gennemgå den nødvendige behandling. Det kan også indebære en dyr operation. Undlader man at gøre dette, kan man risikere at miste retten til erstatning.

Behandling af store sårskader, bughuleoperationer m.m. kræver indlæggelse på dyrehospital. Dette vil uvilkårligt medføre store regninger, idet der på hospitalerne er investeret millionbeløb i narkoseudstyr, røntgenapparater, ultralydsscannere, laboratorieudstyr og staldindretninger. Ligeledes pålægges regninger et ikke uvæsentlig tillæg på 25 % moms!

Ved at tegne en sygeforsikring kan man reducere disse omkostninger væsentligt.

Ud over disse forsikringer kan man tegne nogle mere specifikke tillægsforsikringer, hvoraf de to mest almindelige er:

Foster-Føl forsikring:

Man kan ved denne forsikre et foster fra ca. 3 måneders drægtighed samt det nyfødte føl til 30 dage efter fødsel. Forsikringen ophører automatisk, når føllet er 30 dage, eller hvis det inden da er  selvstændigt forsikret.

Avlsudygtighedsforsikring for kårede hingste:

Har du en kåret hingst og bruges denne til avl, er der mulighed for at supplere dens livsforsikring eller uanvendelighedsforsikring med en avlsudygtighedsforsikring. Denne omfatter hel eller delvis nedsættelse af hingstens bedæknings- eller befrugtningsevne.

Hvad koster det at forsikre sin hest?

Generelt kan man sige, at jo bedre dækning, man ønsker, desto mere koster det i årlig præmie.

Rundt om i landet findes mange små lokale "hestekasser", hvor man kan få sin hest forsikret for mindre beløb. Ønsker man sin hest forsikret for et større beløb, må man henvende sig til et af de store forsikringsselskaber.

Hvad gør jeg rent praktisk?

Man kontakter sit forsikringsselskab - eller evt. sin praktiserende dyrlæge - som så fremsender en forsikringsbegæring. Denne begæring skal udfyldes så grundigt som muligt. Det er vigtigt at besvare de stillede spørgsmål så nøjagtigt, som muligt, for at undgå problemer i tilfælde af skade. Har man undladt at oplyse om hændelser vedr. hestens sygedata, risikerer man at miste retten til erstatning.

Med forsikringsbegæringen følger en helbredsattest, som skal udfyldes af den praktiserende dyrlæge eller af forsikringsfolk udsendt af forsikringsselskabet.

Når begæringen er modtaget i forsikringsselskabet, vurderer man her, om der ved forsikring af hesten er forhold, der vil indebære en øget risiko for selskabet. Hvis dette er tilfældet, kan selskabet tage et forbehold (hvilket vil sige at der ikke udbetales erstatning for den pågældende lidelse). Når dette er afklaret træder forsikringen i kraft, og der kan udstedes en police.

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg tegner en forsikring?

Når man tegner en forsikring, indgår man reelt en kontrakt med et forsikringsselskab. Ved forsikring af hesten stiller forsikringsselskabet nogle betingelser, som hesteejeren skal opfylde (søge dyrlæge ved skader, lade hesten vaccinere, sørge for hovpleje m.m.), og der vil altid være forhold, som ikke dækkes af forsikringen, dvs.undtagelser. Det er vigtigt, at du som hesteejer bliver oplyst om disse forhold, enten ved selv at læse forsikringsbetingelserne grundigt, eller ved at få en grundig orientering af forsikringsselskabet.

Hvad gør jeg, hvis hesten bliver syg?

Man er altid forpligtiget til at tilkalde dyrlæge til en syg hest, og man skal rette sig efter dyrlægens anvisninger for behandling og efterbehandling.

Hvad gør jeg, hvis hesten bliver alvorligt syg / skades alvorligt?

Hvis hesten rammes af så alvorlig en skade eller lidelse, at der er risiko for, at forsikringsselskabet skal udbetale erstatning, er ejer forpligtiget til at informere forsikringsselskabet så hurtigt som muligt. Det vil sige at forsikringsselskabet skal have en mulighed for at være med på sidelinien i et forløb, der kan medføre erstatning.

Sørg altid for at kontakte forsikringsselskabet for at få de informationer, der er nødvendige for at undgå procedurefejl og misforståelser i forbindelse med skadebehandlingen.

En forsikret hest må ikke aflives uden forsikringsselskabets accept, med mindre hesten er ramt af enakut og uopretteligskade (jvf. dyreværnsloven). Her skal dyrlægen overfor forsikringsselskabet sikre sig den nødvendige dokumentation for, at skaden var akut og uoprettelig , dvs. umulig at behandle.

Er du i tvivl, så ring altid til dit forsikringsselskab.

Produkter fra vores butik

765,00 kr

Zylkène Equine til hest, 1000 mg, 20 breve Køb her
278,00 kr

DermAllay Oatmeal Balsamspray til hest, 473 ml Køb her
Mængderabat
699,00 kr
Ned til
549,00 kr

Equitop Myoplast, 1,5 kg Køb her
299,00 kr

Equimyl Lotion, 500 ml Køb her
278,00 kr

MalAcetic Shampoo til hest, 473 ml Køb her
659,00 kr

Equitop Pronutrin, 3,5 kg Køb her
529,00 kr

Equitop Gonex, 750 g Køb her
Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.