Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
VetPlan
Brevkasse
Find dyrlæge
Webshop
SE TILBUD I VORES WEBSHOP HER

Se udvalgte Produkter

Produkter fra vores butik

Royal Canin VDH Adult, 10 kg Køb her

Hill's Science Plan Adult Medium hundefoder, 12 kg Køb her
Mængderabat

VetPro voksen hundefoder, 8 kg Køb her

SPECIFIC CXD-M Adult Medium Breed, 7 kg Køb her

Virbac HPM Adult Dog, Small & toy, 7kg Køb her

Sponsoreret

Servicehunde

Jobbeskrivelse

Servicehunde giver mennesker med bevægelseshandicap mulighed for en friere og mere uafhængig hverdag. Hvad enten det er en dør der skal åbnes, en lyskontakt der skal tændes, en kørestol der skal trækkes eller en person der skal opmuntres til genoptræning, kan en servicehund være hjælperen.

De tekniske hjælpefunktioner som servicehunden kan udføre i dagligdagen, er de åbenbare fordele ved en servicehund. Disse funktioner er meget vigtige, men ligeså vigtige er de mindre synlige fordele, såsom det varme og nære forhold der opstår mellem hund og menneske. En servicehund kan endvidere bidrage med glæde, tryghed og venskab, give øget ansvarsfølelse, opmuntre til fysisk aktivitet og være et naturligt kontaktled til omverdenen.

Samarbejdet mellem hund og menneske har lange og stolte traditioner. Dette samarbejde har bl.a. mundet ud i at vi i dag, med stor succes i hele verden, anvender hunde til opgaver hvor de fungerer som erstatning for menneskets krop, enten grundet nedsat funktion eller som en forlængelse deraf.

Hjælpehunde har i dag job som eksempelvis førerhunde til helt eller delvist blinde personer og hørehunde som alarmerer og signalerer til døve personer eller personer med nedsat hørelse. Siden 1970'erne har man i USA - og senere i løbet af 1990'erne i Danmark - også kendt til begrebet servicehunde.

Antal servicehunde i Danmark: Foreningen STH - Servicehunde til Handicappede - har ved starten af 2003 udplaceret 11 servicehunde hos brugere rundt omkring i Danmark.

Udvælgelse

Mental og fysisk sundhed prioriteres højt når udvælgelsen af kommende servicehunde finder sted. Alle STH's hunde helbredsundersøges grundigt ligesom hofter og albuer røntgenfotograferes. Desuden mentaltestes alle hundene før de påbegynder den avancerede træning. Der lægges stor vægt på, at hunden er kontaktsøgende, samarbejdsvillig og legelysten samt besidder gode jagtegenskaber.

Hunden skal reagere hensigtsmæssigt i situationer hvor den overraskes af lyd og bevægelse. Den skal også optræde koncentreret og målbevidst samt afreagere selvstændigt uden at udvise tilbageværende ubehag. Disse egenskaber er fundamentale, når en kommende servicehund udvælges.  

Træning

Det er umuligt at gøre op nøjagtig hvor mange timers træning der skal bruges til at uddanne en STH servicehund, men servicehundes enestående uddannelse varer ca. 1½ år og starter når hvalpen omhyggeligt udvælges i 8 ugers alderen. Hvalpen udplaceres herefter hos en ligeledes særlig udvalgt familie, hos hvem hvalpen vil tilbringe de næste ca. 12 mdr.

Hvalpeværtsfamiliens opgaver består bl.a. i at sørge for, at hvalpen bliver præget og socialiseret godt på både børn og voksne, at holde hvalpen sund og rask, at lære hvalpen gode vaner, at give hvalpen alsidig miljøtræning og mange positive oplevelser i at samarbejde med mennesker.

Avanceret træning: I en alder af ca. 1½ år er hunden klar til at påbegynde det næste led i uddannelsen til servicehund - den avancerede træning. Denne træning foregår hos STH´s instruktører og tager ca. 8 mdr. Her lærer hundene ca. 50 signaler, der endvidere kan kombineres på mange måder. Der bliver lagt vægt på, at hundene bliver trænet i afvekslende miljøer som f.eks. i hjemmet, i indkøbscentre/butikker og andre offentlige steder. Den alsidige træning resulterer i, at hundene bliver fortrolige med at arbejde i mange forskellige situationer.

Teamtræning: Når et hold servicehunde har gennemgået den avancerede træning, skal de matches med godkendte kandidater fra STH venteliste. Kommende servicehundebrugere inviteres til at deltage i "Teamtræning". Teamtræning er en spændende, men intensiv 3 ugers periode, hvor brugerne og servicehundene lærer hinanden at kende, at samarbejde og kunne anvende de ca. 50 signaler. I løbet af de 3 uger undervises og trænes i ca. 100 timer. Teamtræningen består således dels af teori omkring bl.a. hundens adfærd, behov, indlæringspsykologi m.m. og dels praktisk træning, røgt og pleje, motion og leg med hundene.

Offentlig adgang

Efter endt Teamtræning kan STH servicehundeteamet aflægge en offentlighedstest. Når denne er bestået med tilfredsstillende resultat, giver det brugeren adgang til at medbringe servicehunde offentlige steder hvor hunde under normale omstændigheder ikke har adgang - eksempelvis fødevarebutikker, restauranter, indkøbscentre, busser, tog, fly m.m. Servicehunde bærer en særlig STH ID vest som signalerer, at "servicehunden er på arbejde".      

Opfølgning

Foreningen STH udmærker sig ved at vedligeholde kontakten til alle servicehunde og brugere - dette for at sikre, den fortsatte succes for de pågældende teams. Desuden tilbydes opfølgende træning flere gange årligt, hvor servicehundebrugerne samles, træner og udveksler erfaringer.

Racer primært anvendt

Mange racer kan trænes til at udføre de praktiske hjælpefunktioner. Foreningen STH vælger primært at anvende labrador og golden retrievere til træningen. Disse racer er meget sociale og samarbejdsvillige, de er venlige, nysgerrige og omstiller sig let til nye forhold. Retrieverne er naturlige "apportører" og glade for at bære genstande. De har en god størrelse, der passer til de fleste af de opgaver de skal løse for brugerne.

Særlige oplysninger

Fakta om STH servicehunde 

  • STH specialtræner servicehunde til at hjælpe mennesker der grundet sygdom eller ulykke har et eller flere fysiske, handicap. Eksempler herpå er delvise lammelser, sclerose, polio, gigtlidelser, muskelsvind, spasticitet eller amputation af lemmer.
  • Det tager 1½ - 2 år og koster mere end 70.000 kr. at indkøbe, teste, træne og senere samtræne servicehunden med brugeren. STH stiller gratis servicehunden til rådighed for brugeren, der blot skal betale et livstidsmedlemskab til foreningen på kr. 2500,-
  • STH er en nonprofit forening, som ikke modtager offentlig støtte. Alle udgifterne til træning af STH's servicehunde dækkes gennem donationer, legater og sponsorater fra en række fonde, virksomheder og privatpersoner. Foreningen modtager også donationer og sponsorater af foder og udstyr til servicehundene.

Læs mere: www.servicehunde.dk

Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.

Kender du VetPro? VetPro er vores eget kvalitetsfoder til hunde og katte.

Spørg os gerne - vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde det rigtige foder til dit kæledyr.

Hvad enten dit kæledyr er hvalp/killing, voksen eller senior, så tilbyder VetPro det rette produkt til konkurrencedygtige priser.

VetPro kan købes i vores butik eller webshop.

Gå til webshop