Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Sår og sårpleje

Af veterinærsygeplejerske Nina Cordtz Ottesen.

Definition af sår

Sår kan defineres som enhver form for beskadigelse af væv i kroppen. Oftest forbinder man dog sår med beskadigelse af huden og dens underliggende vævslag, opstået som følge af en udvendig påvirkning som et slag eller et bid. Sår kan være dybe eller overfladiske, og sårets dybde og størrelse har betydning for helingen.
Jo dybere og større et sår er, jo længere tid er det om at hele.

Hvilke typer sår findes der?

Sår kan beskrives på mange måder, f.eks. efter årsag eller renhedsgrad. Årsager til sår kan være ætsning, solskoldning, bid eller forbrænding. Et operationssår er et eksempel på et rent sår, mens bidsår, revne sår, skårne sår, brandsår og sår med vævsdød typisk vil være betændte.

Sårhelingens forskellige faser

Fra naturens side heles et sår under en sårskorpe, hvor det gennemgår forskellige sårhelingsfaser:

 • Inflammationsfasen=den gule fase

Denne fase kan også kaldes den sorte fase, hvis der er tale om vævsdød (koldbrand, latin: Nekrose).
Inflammationsfasen begynder umiddelbart efter, at en vævsskade er opstået.
I inflammationsfasen er sår ofte væskende. Det kan ligeledes være, at der er betændelse i såret. Fibrinogen, som er et proteinstof i blodet, danner et netværk omkring vævsrester, snavs, blodceller og andre bestanddele i såret. Dette kaldes en sårskorpe. I denne sårfase renses såret naturligt indefra, da immunsystemets celler dræber bakterier og "smider" døde celler ud. I forbindelse med inflammationsfasen vil der typisk være smerter, rødme, hævelse og varme i området.

 • Nydannelsesfasen=den røde fase

I denne fase begynder reparationerne og helingen af såret for alvor. Det er vigtigt, at veterinærsygeplejersken eller dyrlægen foretager en grundig oprensning af såret for at fjerne dødt væv, gule belægninger og eventuelt betændt væv. Når nydannelsesfasen starter, sker der en kraftig vækst af blodkar i såret, hvilket medfører, at nærings- og ilttilførslen i dette øges betydeligt. Celler fra andre steder i kroppen strømmer nu til området, og begynder opbygningen af et slags bindevæv, kaldet granulationsvæv. Vævet er rødt, skrøbeligt og bløder nemt. Årsagen til den lette blødning skyldes de mange nydannede blodkar.
Hvis sårhelingen får lov til at foregå uden forstyrrelser, vil granulationsvævet brede sig ud over sårbunden. Når såret er helt fyldt ud af dette væv, starter en epithelisering, hvilket betyder, at ny hud vokser hen over granulationsvævet.

 • Modningsfasen=den lyserøde fase

I denne fase styrkes den nydannede hud. Under nydannelsesfasen lejres bindevæv mere eller mindre tilfældigt i granulationsvævet. I modningsfasen bliver dette væv mere struktureret, så vævet opnår større styrke. Processen er dog meget langsom. Det nydannede væv, også kaldet arvæv, opnår aldrig helt det oprindelige vævs styrke og elasticitet.

Hvordan behandles sår?

Sår skal behandles således, at ophelingen tilgodeses på alle måder. Det kan nogle gange være nødvendigt at forbinde et sår. Når man vælger at lægge en forbinding, er det for at fremskynde de processer, der normalt sker naturligt under en sårskorpe. Man fremskynder helingen ved at skabe et optimalt miljø for de helende processer.

Der kan imidlertid være situationer, hvor kroppens egen skorpedannelse er bedre end en forbinding, hvilken man så vil udelade. Der findes derfor ikke en standardbehandling ved sår; hvert sår vurderes af en dyrlæge, før behandlingen indledes.

 • Rene sår

Rene sår behandles almindeligvis ikke. Et operationssår er stort set rent og vil oftest uden problemer hele af sig selv. Er dit dyr blevet opereret, er det dog vigtigt løbende at holde øje med såret. Du kan evt. duppe såret med en desinficerende væske, f.eks. 0,05% chlorhexidinopløsning, eller du kan pudre såret med chlorhexidinpudder. Det er vigtigt, at dit dyr ikke slikker overdrevent i såret, da dette kan bremse helingen og medføre betændelse.

 • Betændte sår

Betændte sår vaskes godt i sæbe, renses med et desinficerende middel og skylles grundigt i vand. Eventuelt dødt væv fjernes. Dyrlægen kan sommetider vælge at sy et dræn fast i såret. Et dræn er en hul plasticslange, som har til formål at lede betændelse ud af såret. Med drænet kan man også komme til at rense såret indvendigt ved eksempelvis at sprøjte en chlorhexidinopløsning gennem drænet.
Endelig kan der lægges en forbinding. Typen af forbinding vil være afhængig af, hvor betændt såret er. Forventer man, at der vil komme betændelse, kan såret dækkes med et gazebind, der indeholder antibiotika.

Hvordan er en forbinding opbygget?

Når hunden eller katten kommer hjem med en forbinding, kan man som ejer ikke vide, hvilke lag forbindingen består af. Forbindingen kan nemlig se næsten helt ensartet ud udefra. Ikke destp mindre er forbindingen opbygget af forskellige lag, således at sårhelingsprocessen underbygges. Det er vigtigt ved forbinding af sår at skelne mellem sårhelingens forskellige faser, da man ellers kan risikere at skabe de forkerte betingelser og måske ligefrem hæmme helingsprocessen.

Sårforbindinger sammensættes typisk efter "lift and store" princippet, som i virkeligheden er det samme princip, som bruges i bleer og hygiejnebind.
Det betyder, at forbindingen skal kunne opsuge og indkapsle væske fra såret. En forbinding er, ligesom en ble og et hygiejnebind, derfor opdelt i tre lag, som tjener hver deres formål:

 • Det inderste lag - også kaldet det primære lag - er det lag, som er i direkte kontakt med såret. I den sorte og gule fase må dette lag gerne klæbe til såret, da man ved forbindingsskift så trækker døde celler og små fremmedlegemer som snavs og sten ud af såret. I den røde fase er det dog vigtigt, at det inderste lag ikke klæber til såret, da et forbindingsskift så vil ødelægge den igangværende heling. Undertiden kan såret smøres med en sårhelingsgel, som sikrer, at surhedsgraden i vævet er optimal for helingen.
 • Det mellemste lag - også kaldet det sekundære lag - er et sugende lag. I den sorte og gule fase er der en del affaldsstoffer, som skal transporteres væk fra såret, og det er da vigtigt, at forbindingen er opbygget således, at disse affaldsstoffer transporteres væk fra såret og indkapsles.
 • Det yderste lag - også kaldet det tertiære lag - er et fikserende lag, som ofte består af gazebind og/eller et klæbende lag, og som sikrer, at forbindingen bliver, hvor den skal være.

Kontakt din dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, hvis...

 • såret lugter
 • der er hævelse omkring forbindingen
 • dit dyr virker utilpas eller nedtrykt
 • dit dyr får feber
 • forbindingen falder af, går i stykker eller bliver våd

Dyrenes e-butik: Plejemidler til sår

VetPro klorhexidin opløsning 0,05%, 250 ml

Til rensning af rifter og sår

50,00 kr
Køb her
Aptus SentrX spray, 15 ml

Hurtig og mere effektiv sårheling

216,00 kr
Køb her
Netdyredoktors nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud