Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
VetPlan
Brevkasse
Find dyrlæge
Webshop

At dække

Hund ligger dæk og venter på signal fra ejer

Målet: at hunden dækker på signal, bliver liggende mens du går et stykke fra hunden, og at hunden kan afdækkes på afstand.

Introduktion til øvelsen

Vi anbefaler, at du læser artiklen Træning, før du begynder at træne din hund. 

Det er en god idé at lære hunden at dække på signal. Når hunden ligger ned, er den rolig og under kontrol. Det er praktisk, f.eks. når der kommer gæster, når en større hund skal hilse på børn, eller hvis hunden bliver lidt voldsom i leg med andre (en hurtig afdækning kan bringe ro over situationen). Det er også rart, at hunden kan dække og blive liggende en tid, hvis hunden er løs og I møder mennesker eller dyr på jeres vej, og praktisk, hvis du skal have indkøbsvarer, børn eller klapvogn ud af bilen.

Du kan hurtigt lære en hvalp eller en voksen hund at dække, men afstanden til hunden og tiden hunden skal blive liggende skal øges langsomt. Træn først uforstyrret og gør gradvis omgivelserne mere interessante. Træn altid i korte sekvenser (meget korte sekvenser med hvalpe) og slut altid en øvelse med succes!

Sådan starter du øvelsen

Metode 1: hunden får vist den ønskede adfærd (lokning med godbid)

 • Træn i vante omgivelser i fred og ro.
 • Træn helst uden line på hunden (så er den ikke i vejen, og du fristes heller ikke til at trække i linen).
 • Hav godbidder inden for rækkevidde.
 • Sig hundens navn, og ros og beløn hunden for at se på dig. Vis hunden, at du har en godbid i hånden. Luk hånden om godbidden, og før hånden fra hundens hoved til jorden i en hurtig bevægelse. Hold hånden helt stille og sig intet! Hunden vil måske slikke og skrabe på din hånd. Vær tålmodig og sig ikke noget. Hunden vil omsider lægge sig ned for bedre at kunne snuse til og undersøge din hånd. Straks hunden ligger sig ned, siger du "dygtig" og åbner hånden, så hunden kan få godbidden. Lad blot hunden rejse sig mens den spiser godbidden.
 • Gå lidt til siden og gentag øvelsen. Husk at tie stille og holde hånden helt stille. Ros og beløn hver gang din hund lægger sig ned. Hunden vil hurtigt finde ud af, hvad det er, du ønsker, at den skal gøre, og lægge sig, straks du holder hånden på jorden.
 • Træn øvelsen flere steder i huset og senere i haven. Hold flere pauser og slut med succes.
 • Hvis hunden mister koncentrationen, så vis den hurtigt godbidden og luk hånden igen. Slut øvelsen med succes (husk at træne korte sekvenser).

Metode 2: indlæring, hvor hunden ikke lokkes, men blot guides af dig

Du kan også indlære din hund i dæk, hvor du lader den være i gang med øvelsen, inden den ved, at der kommer en belønning. Denne indlæringsmetode egner sig rigtig godt til de samarbejdende racer, der synes, at det er sjovt at skulle "tænke selv".

 • Træn i vante omgivelser og ro (så hunden kan koncentrere sig). Helst uden line på.
 • Hav godbidder inden for rækkevidde (f.eks. bæltetaske, på et bord lige ved siden af eller lignende), men ikke i hånden.
 • Sæt dig ned foran hunden og bed den om ”sit” foran dig (se evt. træningsplanen for ”at sidde”). Giv en godbid fra tasken/bordet som belønning, når hunden har sat sig på eget initiativ.
 • Når du nu starter med at indlære videre imod en ”dæk”, skal du ikke sætte signal på. Dette indlæres først, når hunden har lært at lægge sig.
 • Når hunden sidder, skal den hjælpes til at forstå, at den skal bevæge hovedet nedad – som skal blive til, at den dækker. Gør klar til meget hurtigt at give din hund en godbid efter den lige om lidt har udført korrekt adfærd:
  Før en hånd (uden godbid i) fra hundens snude og nedad imod jorden. Når hunden følger hånden og bøjer hovedet nedad, som den vil gøre, når den dækker, fører du en godbid fra den anden hånd over i den hånd, du guider hunden med. Hunden får godbid (belønning og ros), mens den stadig har bøjet hovedet. Din hund har nu fået en erfaring for, at den skal bøje hovedet ned imod jorden for at blive belønnet.  
 • Efter et par gentagelser guider du hunden til at bøje hovedet endnu mere ned imod jorden, inden du giver belønning og ros (gives mens hunden stadig har hovedet bøjet).
 • Du vil se, at det bliver meget let og attraktivt for din hund at bøje hovedet ned imod jorden, når den får belønning og ros med din korrekte timing. Næste step bliver nu, at du fører hånden helt ned til jorden – og lidt fremad henimod dig selv. Nu vil hunden bevæge sine forben lidt fremad imod en dæk. Her giver du belønning og ros som tidligere beskrevet.
 • Din hånd bliver ført længere og længere frem imod dig selv, og hunden dækker. Når hunden ligger i en dæk, giver du den belønning og ros, imens den ligger.
 • Udvid øvelsen med, at du rejser dig op, enten inden eller efter hunden er i dæk. Hvis hunden er liggende, når du rejser dig, skal du huske at rose og belønne med stemme og godbid, imens du rejser dig op.
 • Udvid øvelsen med at du går et skridt til siden og gentag øvelsen. Husk at bekræfte hunden positivt i, at den bliver liggende, selvom du bevæger dig, ved ros og belønning når den blive liggende.
 • Træn øvelsen flere steder i huset og senere i haven. Hold flere pauser og slut med succes.
 • Hvis hunden mister koncentrationen, så vis den hurtigt godbidden og luk hånden igen. Slut øvelsen med succes (husk at træne korte sekvenser).

Tilføj signal

Når du tør vædde 100 kr. på, at hunden lægger sig ned, med det samme du bevæger hånden ned imod jorden indeholdende en godbid (metode 1) eller holder hånden på jorden uden godbid (metode 2) er det tid til at introducere "dæk"-signalet.

 • Start med at sige signalet samtidig med at hunden lægger sig ned. På denne måde lærer din hund at associere handlingen "at den lægger sig ned" med ordet ”dæk”. Det betyder, at når hunden er lidt mere sikker i øvelsen, vil den huske handlingen at lægge sig ned, når du siger ”dæk”.
 • Husk at rose hunden, når den lægger sig og giv den en godbid.
 • Mens hunden endnu ligger roligt, siger du "fri" og træder væk fra hunden (hunden skal vide at øvelsen er slut). Hvis din hund rejser sig af sig selv, siger du ”fri” samtidig. Den ved måske ikke, hvad ”fri” betyder – så den skal lære at associere handling med ordet, som i ”dæk”.

Hunde er meget visuelt orienterede og derfor kan du med fordel anvende et håndsignal sammen med signalet "dæk". Du kan eksempelvis indøve, at en strakt arm ført med håndfladen mod jorden betyder "dæk" (det håndsignal du vælger, skal tydeligt adskille sig fra andre signaler du bruger).

Sådan tilføjer du et håndsignal

 • Få hundens opmærksomhed.
 • Før håndfladen mod jorden (med en overdreven bevægelse) samtidig med at du siger "dæk". Ros hunden når den lægger sig.
 • Gentag, men før denne gang ikke hånden helt så langt ned som før (mindre overdreven bevægelse). Målet er, at du kan stå oprejst og blot skal bøje armen lidt.

Når hunden, efter nogle træningsgange, forstår det nye håndsignal, kan du bruge håndsignalet alene, kombinere det med lydsignalet "dæk", eller du kan anvende lydsignalet alene. Husk at træne og vedligeholde alle signaler, hvis du ønsker at kunne bruge dem senere.  Afslut altid med "fri!"-signalet.

Øg tiden og afstanden til hunden

Træn "dæk"-øvelsen med lydsignal og/eller håndsignal i huset, haven og senere på gåturen, i byen m.m. Når hunden har fuld forståelse for denne del af øvelsen, kan du begynde at øge tiden hunden dækker eller afstanden du går fra hunden. I den forbindelse gælder følgende regler:

 • Træn i rolige omgivelser.
 • Øg tid eller afstand langsomt, gå altid tilbage (kald ikke på hunden) og ros og beløn hunden, mens den dækker! (vent ikke til du har sagt "fri").
 • Øg kun afstanden og tiden begrænset, hvis du træner med en lille hvalp.
 • Gå langsomt frem med unghunde og voksne hunde.

Sådan øger du tiden:

 • Bliv stående hos hunden, når du øger tiden, hunden skal blive dækkende.
 • Giv den signalet til at dække. Tal roligt, men rosende til hunden, mens den dækker.
 • Giv hunden en godbid (stadig dækkende) når den har ligget eksempelvis 5, 10 eller 15 sekunder og sig så "fri!" til hunden.
 • Leg lidt med hunden og gentag øvelsen.
 • Bliv hos hunden, mens du langsomt øger tiden. Hvis hunden rejser sig, så bryder du blot øvelsen og er helt neutral over for den i 40-60 sekunder. Og så starter du forfra.
 • Skæld ikke hunden ud i indlæringsfasen. Måske er forstyrrelserne for kraftige eller tiden for lang? Husk at gentage øvelsen få gange og giv hunden pauser.

Sådan øger du afstanden:

 • Giv hunden signalet til at dække. Tal roligt men rosende, mens du træder ét skridt tilbage.
 • Hold øjenkontakt med hunden og tal fortsat rosende. Gå tilbage til og ros og beløn hunden, mens den dækker!
 • Afslut altid med "fri"-signalet

Træn ikke tid og afstand samtidig, før hunden er sikker i begge dele hver for sig.

Introducer forstyrrelser

Du kan begynde at introducere forstyrrelser gradvist (i meget begrænset omfang til hvalpe), når hunden lyder "dæk"-signalet konsekvent. Mange ejere fristes til at kalde på hunden, når de er gået fra hunden i en dæk-øvelse. Gør kun dette meget sjældent! I denne del af dæk-øvelsen skal du fokusere på at få hunden til at blive på stedet og ikke at komme til dig!

Hvis du træner med en unghund eller en voksen hund, kan du også træne at gå i skjul. Gør dog først dette, når hunden er meget sikker i øvelsen.

 • Start med at gå bag en busk (hvorfra du stadig kan se hunden) i nogle få sekunder.
 • Gå så retur og ros og beløn hunden.
 • Gå meget langsomt frem i denne øvelse. Husk aldrig at skælde hunden ud i en indlæringssituation!

For variationens skyld kan du træne dæk-øvelsen, mens du selv sidder i en stol, ligger på gulvet eller står med ryggen til! Du kan også øve, mens hunden står på et bord eller på en træstamme. Gør det sjovt og rart for hunden at arbejde sammen.

Afdækning på afstand

Når hunden lyder "dæk"-signalet konsekvent, kan du introducere "dæk" på afstand. Altså, at du kan få hunden til at lægge sig, mens den endnu er et stykke fra dig. Denne øvelse er sværere og er derfor tiltænkt den voksne hund.

Øvelsen kan indøves således:

 • Træn uden line et uforstyrret sted. Medbring et stykke legetøj, eksempelvis en bold, hunden er glad for.
 • Når hunden er et par meter fra dig, siger du dens navn (den skal blot se på dig - ikke komme til dig!). Når hunden ser på dig, viser du den bolden og kaster den straks til hunden (med overhåndskast) eller lige forbi hunden. Ros hunden og leg lidt med den. Gentag flere gange med forskellig afstand. Kast hver gang bolden ud til hunden.
 • Idéen er, at hunden skal se på dig, blive stående og afvente, hvad der skal ske. Når hunden afventer på afstand, når du siger dens navn, kan du sige "dæk" og samtidig vise hunden håndsignalet for "dæk". Straks hunden lægger sig, kaster du bolden ud til hunden, roser den og siger "fri".
 • Når hunden har forståelse for opgaven, kan du sige "dygtig!", når den lægger sig, gå ud til hunden og belønne den, og derefter give den "fri" igen. 

Du skal naturligvis starte med at have hunden på relativ kort afstand (1-2 meter), når du introducerer denne variation af dæk-øvelsen.

 • Når hunden har forståelse for opgaven, kan du sige "dygtig!" når den lægger sig, vente en kort tid og derefter gå ud til hunden eller kaste bolden som belønning. Husk at give hunden "fri", når du har rost den.
 • Når hunden forstår øvelsen på kort afstand, kan du langsomt øge afstanden og forstyrrelserne. Husk altid, at ros og belønning skal falde, mens hunden dækker og er på afstand, enten ved at kaste belønningen til hunden eller ved at gå ud til hunden og belønne den.

God fornøjelse!
Artiklen er skrevet af Irene Jarnved og Lise Lotte Christensen

220,00 kr

SPECIFIC CT-H Healthy Treats, 5x300 g

Sunde, fedtfattige godbidder til hunde af alle racer og aldre. Godbidderne har et højt indhold af fibre og et lavt fedtindhold. De kan bruges både som en godbid, til træning og under en slankekur...

Køb her
Tilbud
334,00 kr
319,00 kr

VetPro voksen hundefoder, 8 kg

VetPro voksen hundefoder er velegnet til: Små racer: 9 mdr. - 7 årMedium racer: 11 mdr. - 6 årStore racer: 16 mdr. - 5 år VetPro Voksen Hund er sammensat således, at behovet for næringsstoffe...

Køb her
Mængderabat
129,00 kr
Ned til
121,00 kr

VetPro voksen hundefoder, 2 kg

VetPro voksen hundefoder er velegnet til: Små racer: 9 mdr. - 7 årMedium racer: 11 mdr. - 6 årStore racer: 16 mdr. - 5 år VetPro Voksen Hund er sammensat således, at behovet for næringsstoffe...

Køb her
Tilbud
519,00 kr
379,00 kr

Royal Canin VCN Neutered Adult, 10 kg

Foder til sterilisterede/kastrerede hunde.  Neutered Adult er et komplet fuldfoder til steriliserede/kastrerede voksne hunde af mellemstore racer (fra 11 til 25 kg) med tendens til overvægt eller...

Køb her
Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.

Fandt du ikke svar på det, du søgte efter? Kontakt din lokale dyrlæge. VetFamily har klinikker i hele landet.
Find en dyrlæge her