Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
AniPlan
Find dyrlæge
Webshop

Vaccination af heste

Af dyrlæge Tine Mangart Søland.

Hvorfor skal min hest vaccineres?

Det skal man for at beskytte den enkelte hest mod diverse sygdomme, men man skal også vælge det for at beskytte hele Danmarks hestehold mod alvorlige og tabsvoldende udbrud af netop de sygdomme, vi vaccinerer imod i Danmark.
At den selv skal danne et højt indhold af anti-stoffer i blodet, således at den er maksimalt beskyttet, hvis den skulle møde den pågældende sygdom, f.eks. influenza. Herved er kroppen beredt på infektionen, fordi der allerede er antistoffer i blodbanen.
Pt er det influenza, herpesvirus og stivkrampe – vi regelmæssigt vaccinerer imod i Danmark.

Føl og vaccination

 • Føllet får antistoffer mod forskellige sygdomme igennem råmælk fra hoppen, idet antistofferne kan passere fra mave-tarmsystemet over i blodet hos det helt unge føl. Disse antistoffer benævnes maternelle antistoffer. Det er vigtigt, at hoppen vaccineres 1-2 måneder før folingen både mod influenza og stivkrampe. Således er hoppens antistofniveau højt på folingstidspunktet. Dette giver den bedste beskyttelse af føllet. En kraftig infektion kan godt "bryde igennem" også hos vaccinerede heste, men sygdomsforløbet har et meget mildere forløb, når dyret er vaccineret.
 • De maternelle antistoffer bevarer deres virkning i 5-6 måneder. Føllet begynder opbygningen af sit immunapparat gradvist efter fødsel, men de maternelle antistoffer er opbrugt efter 6 mdr. Hvis føllet herefter ikke vaccineres, er det altså ikke beskyttet mod en infektion med de pågældende vira.
 • Brugen af de traditionelle vacciner, forudsætter, at indholdet af de maternelle antistoffer skal være væk på vaccinationstidspunktet. Derfor vaccineres føllet første gang år de er 5-6 måneder gamle.
 • Føl vaccineres altid 2 gange med 1-3 måneders mellemrum. Herefter vaccineres de 6 måneder efter – en såkaldt booster. Disse tilsammen kaldes for basisvaccination.

Voksne heste og vaccination

Voksne heste, som tidligere har været vaccineret, har ligeledes antistoffer imod den pågældende sygdom - i kortere eller længere tid. For nogle vacciners vedkommende kan der gå lang tid inden effekten aftager. For stivkrampe sker dette først efter 2- 3 år, mens influenzavaccinen kun beskytter i ½-1 år. Herpesvirus-vaccinerne virker også ½-1 år. Derfor skal hestene revaccineres med forskellige intervaller afhængig af de forskellige sygdomsfremkaldende agens, der vaccineres imod.

Udover denne viden har de forskellige forbund – forskelligt gældende regler for hvordan sportshestene skal være vaccineret – og mod hvilke sygdomme.

Hvis der går længere tid end ovenfor angivet, skal der fortages ny basisvaccination.

Hvor ofte skal min hest vaccineres?

Man har i dag generelle anbefalinger vedrørende vaccination af heste. Disse anbefalinger er givet ud fra undersøgelser med diverse vacciner og den efterfølgende opnåede beskyttelse.

Hestens miljø spiller en væsentlig rolle, når man skal vurdere den enkelte hests risiko for at møde de pågældende sygdomme. Eksempler på heste fra miljøer med højt smittepres, og deraf følgende øget infektionsrisiko er:

 • Heste som opholder sig på stutterier
 • Heste som bringes til bedækning på stutterier
 • Heste som er opstaldet sammen med andre heste på f.eks. rideskoler
 • Heste som deltager i mange konkurrencer
 • Heste som er udsat for lokale epidemier af f.eks. virusabort

Det normale vaccinationsprogram

Herhjemme vaccineres rutinemæssigt mod stivkrampe, influenza og virusabort.

De enkelte forbund har vedrørende influenza opstillet følgende krav for, at hesten kan deltage i løb og konkurrencer:

Dansk Ride Forbund (rideheste):

Rideheste skal for at opfylde Dansk Ride Forbund's bestemmelser være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum.

Herefter skal hesten have en booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt - dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen.

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. Alle årlige vaccinationer skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination, uanset basisvaccination.

Dansk Galop - Foreningen til den ædle hesteavls fremme (galopheste):

For at opfylde reglerne skal hestene være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum.

Galopheste skal derefter vaccineres mindst 150 dage og højst 215 dage efter basisvaccinationen.

Heste skal derefter vaccineres én gang årligt, dvs. senest 365 dage efter sidste vaccination.

Ingen vaccination må være foretaget senere end 7 dage før ankomst til stævne eller løb.

Dansk Travsports Centralforbund (travheste):

Hestene skal være basisvaccinerede dvs. 2 vaccinationer med mindst 3 ugers og højst 3 måneders mellemrum. Basisvaccinationen skal være afsluttet mindst 10 dage, før hestene opstaldes ved eller starter på banen. Efter basis-vaccinationen skal hestene vaccineres med intervaller, der ikke overstiger 6 måneder til og med hestens 3. leveår. Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder.

Dokumentation for udført vaccination skal indsendes til det respektive travselskab eller Centralforbundet. Kun registrering i Trav Data er gyldig dokumentation for vaccinationen.

DI (Dansk Islandshesteforening):

Der foretages 3 basisvaccinationer, hvor den anden vaccination skal gives fra 21-92 dage efter den første vaccination. Den tredje vaccination gives mindst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter anden vaccination.

Efter den tredje basisvaccination re-vaccineres/boostes årligt med højst 365 dages mellemrum, og senest 7 dage før ankomst til stævne

Det er tilladt at starte stævner, når de to første vaccinationer er gennemført.

Altså samme regler som Dansk Ride Forbund har.

FEI (Fédération Equestre Internationale):

FEI kræver, at der ikke er mere end 6 måneder og 21 dage siden sidste revaccination for at kunne stille op i internationale stævner.

Vaccinationsprogram for stivkrampe:

Alle heste bør være vaccineret mod stivkrampe. Flere forsikringsselskaber dækker ikke tab pga. stivkrampe, hvis hesten ikke er regelret vaccineret.

Hestene skal være basisvaccinerede dvs. 2 vaccinationer med 4-8 ugers mellemrum. Den næste vaccination foretages efter 6 måneder. Herefter revaccineres hvert 2 år. Ved dybe friske sår revaccineres/boostes straks.

I praksis vil man ofte anvende en kombinationsvaccine, der giver beskyttelse mod både influenza og stivkrampe. Dette bevirker, at vaccinationsprogrammet for influenza følges, således at der ikke sker forglemmelser i de enkelte vaccinationsprogrammer. Herved sikres, at hesten er godt beskyttet mod stivkrampe, hvis den får et dybt stiksår f.eks. i forbindelse med indtrådt søm. Der kan vaccineres mod influenza alene – uden stivkrampe. Og der kan vaccineres alene mod stivkrampe.

Vaccinationsprogram for virusabort:

Virusabort forårsages af hestens herpesvirus. Herpesvirus giver også luftvejssygdom og lammelsessyndrom hos andre heste end de drægtige hopper, der kan abortere hvis de rammes af herpesvirus.

Her vaccineres som ved influenza begyndende med en basisvaccination og derefter revaccinationer hvert ½ år.

For de drægtige hoppers vedkommende gælder, at de vaccineres i 5., 7. og 9. måned af drægtighedsperioden. Goldhopper, der er i kontakt med drægtige hopper, vaccineres efter samme plan som de drægtige hopper, f.eks. september, november og januar.

Er der en risiko ved at undlade vaccination?

Ja! Risikoen er dels for den enkelte hest, men også for hele hestebestanden. Det er almindeligt kendt, at hvis en sygdom rammer en bestand med et lavt immunforsvar overfor den pågældende sygdom, får sygdommen et meget alvorligt forløb.

Dette vil være tilfældet, hvis hestene ikke er tilstrækkeligt vaccinerede mod influenza. Det vil medføre alvorligere og længerevarende sygdom for den enkelte hest. Influenzaepidemier optræder med jævne mellemrum. For stivkrampens vedkommende dør halvdelen af de heste, der udvikler sygdommen. Korrekt vaccinerede heste får meget sjældent stivkrampe, og hvis de gør, overlever de kun, fordi de er vaccinerede.

Er der risiko i forbindelse med vaccination?

Normalt er der ikke nogen risiko forbundet med selve vaccinen. Der vaccineres mange heste årligt, og meget få heste udvikler reaktioner.

 • Lette bivirkninger: Den hyppigste reaktion på vaccinen er at nogle heste, specielt føl reagerer med træthed og evt. feber den dag, de er vaccineret. I løbet af en dags tid er de som hovedregel sig selv igen. Og derfor dyrlægen anbefaler at hesten holder fri den dag den vaccineres
 • Egentlige reaktioner: Yderst få heste reagerer på vaccinationen. Hestene reagerer ikke overfor selve vaccinen, men derimod overfor det bærestof, som vaccinen indeholder, også kaldet adjuvansen. Disse heste udvikler indenfor et kort tidsrum, som regel under 10 minutter, anafylaktisk chok overfor vaccinen. I de tilfælde er det vigtigt at kontakte dyrlægen øjeblikkeligt, således at hesten kan behandles hurtigst muligt.
 • En anden komplikation efter vaccination er udvikling af byld, på det sted vaccinen er indgivet i musklen.
  Disse meget sjældne tilfælde med komplikationer, skal sammenlignes med de kvaler og sygdomme, som en ikke-vaccineret hestebestand skulle gå igennem, hvis man valgte at undlade at benytte denne forebyggende behandling.

Du skal kontakte din dyrlæge hvis:

 • din hest efter vaccinationen får høj feber og næseflåd og puster eller på anden måde virker sløj
 • du beslutter dig for, at din hest skal vaccineres. Eller den er i vaccinationsprogram og datoen for næste vaccination nærmer sig
 • du lige har overtaget en hest, og du ikke kender hestens vaccinationsstatus. En sådan hest skal basisvaccineres
 • din hest ikke er vaccineret og skal indsættes på rideskole. Tal med ejeren inden flytning
 • din hest ikke er vaccineret og skal deltage i konkurrence eller løb, dyrskue eller anden form for udstilling
Mængde
rabat
Equitop Pronutrin, 3,5 kg

Fodertilskud til heste, til mavens slimhinde

549,00 kr
Ned til 449,00 kr Køb her
LimePlus Dip, 6x473 ml

Vaskekoncentrat mod svamp hos heste

289,00 kr
Køb her
Tilbud
Equitop Myoplast, 1,5 kg

Fodertilskud til heste, styrker muskulaturen

599,00 kr
499,00 kr
Køb her
Tilbud
MalAcetic Shampoo Hest, 6x473 ml

Shampoo mod bakterier og svamp til heste

269,00 kr
239,00 kr
Køb her
Zylkène til hest, 1000 mg, 20 breve

Fodertilskud til utrygge eller urolige heste

770,00 kr
Køb her
Tilbud
DermAllay Oatmeal Conditioner Hest, 6x473 ml

Balsamspray til heste

269,00 kr
239,00 kr
Køb her
Equimyl Lotion, 500 ml

Virker lindrende på kløe i man og hale

304,00 kr
Køb her
Mængde
rabat
Equitop Gonex, 750 g

Fodertilskud til heste, støtter sunde led

499,00 kr
Ned til 399,00 kr Køb her
Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.