Hund
Kat
Hest
Smådyr
Videnskab
VetPlan
Brevkasse
Find dyrlæge
Webshop
Se udvalgte Produkter

Produkter fra vores butik

KONG WildKnots Bears, str. M/L Køb her

BUSTER Soft Cube blå Køb her

KONG Jumbler Football, M Køb her

KONG Original Rød, Medium Køb her

Sponsoreret

At søge

Mål: At hunden kan finde gemte genstande inde og ude.

Introduktion til øvelsen: Vi anbefaler, at du læser afsnittet træning, før du begynder at træne din hund. Det er endvidere en fordel, at træne indkald sideløbende med dette træningspas.

Uanset om din hund tilhører gruppen af f.eks. jagthunde, spidshunde, tjenestehunde eller selskabshunde, er det af stor betydning, at hunden får lov at anvende sin næse funktionelt. I vores samfund i dag, er det ikke nødvendigt, at hunden selv skaffer sin føde. Vi serverer maden for hunden, og giver den således ikke mulighed for at anvende sine naturlige egenskaber for, at gå på jagt. Søgen efter et bytte er en af de primære egenskaber i jagten. Hunden har et naturligt behov for at søge efter føde, og det er vigtigt at vi så tidligt som muligt - og gennem hundens liv i øvrigt - tilgodeser dette behov.

Mange hundes problemer, hænger desværre ofte sammen med manglende aktivering. En fornuftig balance mellem samvær med mennesker og hunde, motion og mentalstimulering ved eks. søgeudvikling, er med til at skabe en sund og velfungerende hund. Søgeopgaver er naturligt trættende og afstressende både fysisk og mentalt, og de kan virke forbyggende mod bl.a. destruktiv adfærd, når hunden er alene hjemme.

Hunden oplever hovedsageligt omverdenen gennem lugtinformationer ved brug af næsen. Bagest i næsehulrummet findes lugtslimhinden og lugtcellerne, som hunden har ca. 200 millioner af. Til sammenligning har mennesket ca. 5 millioner. Hunden er altså mennesket langt overlegen, hvad duftselektering angår. Hunden er i stand til at skelne individuel fært, dvs. at den kan kende forskel på forskellige individer (også forskellige mennesker) ved hjælp af lugtesansen.

Hundens formidable evne til at genkende lugte, anvendes i dag i flere sammenhænge, såsom at finde bortkomne personer og anskudte dyr, landminer, malm, kviksølv, gas, mug og skimmel-svampe og sågar lokalisere hudkræft på mennesker. Det sidste nye tiltag i politiets efterforskning er ID-hunde (identifikationshunde). ID-hunde er i stand til at genkende individuel fært (mere om dette emne i en senere artikel).  

Målsætningen i dette træningspas er ikke, at gøre dig og din hund professionelle i søge arbejde, men i stedet at vække jeres interesse for hundens evne til at bruger næsen. Endvidere ønsker vi, at give jer idéer til hvordan I kan lave sjove "søge-finde-lege" der hjemme, og når I er ude at går tur sammen. Vi vil anbefale, at familien deltager i de forskellige træningspas, således at alle på skift er med til at samarbejde med hunden. Træningen skal ikke være stereotyp, men derimod give anledning til at træne forskellige steder. Men simple søgeøvelser kan også gøre lufteturen interessant og anderledes.

Søgeøvelserne som vi vil gennemgå, giver hunden den samme tilfredsstillelse som at gå på jagt.
Men da man er nødt til at kravle førend man kan gå, er det en forudsætning for succes med søgeudviklingen, at du nøje følger vores træningsanvisninger. Husk, at der er stor forskel på, hvor hurtigt du kan gå frem, afhængigt af, om du arbejder med hvalp, unghund eller en voksen hund. Pres aldrig hunden. Slut med succes mens hunden stadig er frisk. Søgeudvikling skal være sjovt og ansporende.

Indledningsvis skal vi motivere hunden til at søge godbidder. Derefter skal vi vække hundens interesses for at løbe efter, gribe og bringe byttet retur - for til slut at påbegynde et egentligt søg efter genstande.

1. Træningspas:
Træningen kan udføres både inden- og udendørs. Der må ikke være forstyrrende elementer til stede, såsom familiemedlemmer der leger i nærheden o. lign. Sørg for at hunden ikke lige har spist, men tilrettelæg øvelsen inden hvalpens normale spisetid. Hunden vil således være højmotiveret for søget.

Sæt dig på hug. Hold hunden i halsbåndet. Kast 3 - 4 godbidder i en radius af ca. 1 - 2 meter. Slip hunden når den sidste godbid rammer underlaget (enten lavt græs, gulvtæppe el. lign.) uden brug af kommando. Hunden påbegynder instinktivt at søge efter godbidderne. Ros hunden afdæmpet, hver gang den finder en godbid. Hunden skal ikke have hjælp til at løse opgaven.

Det er vigtigt, at du træner i korte sekvenser, også selv om hunden søger med stor interesse.
Hold en pause på ca. 5 min., hvorefter du gentager præcis samme øvelse.
Hold endnu en pause. Tredje gang kaster du godbidder ud i forskellig afstand, nu øget til ca. 3 meter.
Når hunden er sikker i denne øvelse, efter et par dage med succes - gå da videre til næste træningspas.

2. Træningspas:
Godbidderne udskiftes nu med et stykke stof på størrelse med et lommetørklæde, som du fastgør til en snor af passende længde 1 - 2 meter. Kluden skal være fast sammenrullet, og være behagelig at tygge i. Det der nu er vigtigt, er at skabe interesse for kluden ved rykvise bevægelser, som hunden vil opfatte som en del af jagten, hvor byttet forsøger at flygte.

De fleste hvalpe/unghunde vil meget hurtigt løbe efter og forsøge at gribe byttet. Tilstræb så vidt muligt, at hunden ikke umiddelbart får fat i kluden, men lad jagten fortsætte 5 til 10 sekunder, hvorefter du lader hunden fange kluden, således at den får succes med jagtlegen.
Ved ikke straks at lade hunden gribe kluden, intensiveres afslutningen på jagtlegen, og hundens motivation for at fange byttet bliver væsentlig forøget.

Når hunden får fat i kluden, så lav en lille trækleg, hvor du med bløde sidebevægelser trækker svagt i "byttet". Slip snoren, vend ryggen til hunden og løb væk i zig zag bevægelser ca. 3 - 5 meter, hvorefter du med ryggen til kalder på hunden. Hunden vil herefter søge ind til dig, ros den mens den har "byttet" i munden. Byt genstanden med en godbid.

Er hunden fra starten meget intensiv i jagtlegen, og rusker "byttet" kraftigt eller demonstrerer med knurren, så afled hundens opmærksomhed ved at bytte med en godbid. I samme øjeblik hunden tager godbidden, så tager du kluden og kaster den igen. Hunden vil hurtigt forbinde det at aflevere og slippe genstanden som noget positivt.

Gå ikke videre til næste sekvens før hunden kommer med byttet til dig hver gang. Øv korte sekvenser og slut med succes hver gang.

3. Træningspas:
Øv samme forløb som i foregående træningspas, men skift nu kluden ud med en bold (en tennisbold er behagelig at gribe). Der må fortsat ikke være forstyrrende elementer til stede.
Hold hunden i halsbåndet. Tril bolden 2-3 meter og slip hunden (fortsat uden brug af kommando). Hvis hunden løber efter bolden, og bringer denne retur 3 gange - så har du nået dit delmål.

Hvis hunden ingen interesse har for bolden, så er du muligvis gået for hurtigt frem - gå da retur til trin 2 og prøv igen - eller du har ikke i tilstrækkeligt omfang gjort bolden interessant. Prøv at lave zig zag bevægelser med bolden foran hunden, og tril den så. Når hunden griber bolden, kald hundens navn, løb i zig zag et par hurtige skridt væk fra hunden med ryggen til. I samme øjeblik hunden kommer retur, roser og belønner du med en godbid.

Nu er tiden inde til at vi laver et egentligt søg. Vi har vakt hundens interesse for at fange, hente og bringe et bytte.

Vi kan opdele søget i inden- og udendørs søg.

Indendørs: Hvis du træner indendørs skal du bruge en hjælper eller afbinde hunde. Desuden skal du bruge en genstand som ikke er for stor, eksempelvis hundens yndlingslegetøj, idet hunden skal lokalisere genstanden ved hjælp af lugtesansen og ikke ved hjælp af synet.

Hjælperen holder hunden i halsbåndet, mens du stiller dig foran hunden. Gør genstanden interessant for hunden, uden at den kan nå den. Hvis hunden springer frem eller bliver ivrig, så har hunden høj motivation for at få fat i genstanden. Tag et par raske skridt ind i stuen, vend omkring og vis hunden genstanden igen - og stik den delvist ind under en sofapude. Løb herefter retur til hunden, og slip den uden kommando.

Hunden vil nu pga. synspåvirkningen løbe frem til sofaen. Da den ikke umiddelbart kan finde genstanden, vil den meget hurtigt anvende sin lugtesans. Hunden viser interesse for sofapuden - og finder "byttet". I samme øjeblik den griber genstanden, kald på hunden, vend ryggen til og ros og beløn, når den viser dig "byttet".

Fortsæt endnu 2 gange forskellige steder i stuen og afslut. I starten skal det være nemt. Går der for lang tid, inden hunden finder genstanden, så er du formentlig gået for hurtigt frem.
Tommelfingerregel: Hunden skal finde genstanden inden et minut.

Hvis du føler hunden er lidt træg i søget, kan du forstærke lysten til at ville finde genstanden ved at gøre følgende: Placer din hjælper over for dig, og kast genstanden frem og tilbage 3 - 4 gange, uden at hunden får fat i genstanden. Lad din hjælper holde hunden, hvorefter du på en livlig og animerende måde løber frem og gemmer genstanden.

Hvis hunden stikker af med genstanden, så løb ikke efter den, da dette vil udvikle hundens lyst til at demonstrere. Løb i stedet et par raske skridt væk fra hunden - sæt dig på hug med ryggen til hunden, og gør dig interessant evt. med sjove lyde.

Skulle hunden mod forventning ikke komme, så stop mens legen er god (lad være med at trætte hunden). Du bør sideløbende koncentrere dig om øvelserne i træningspassene, indkald, sit, dæk og gå pænt i line, som er vigtige for jeres samarbejde. Se også afsnittet hundens udvikling

Udendørs: Find et sted med relativt højt græs (20-25 cm), hvor du uforstyrret kan træne med hunden. Afgræns området, således at det har en størrelse på ca. 5 x 5 meter, hvorefter du sammen med hjælperen, overtramper området - går på kryds og tværs, og afsætter fært
Årsagen er, at hunden ikke må gå spor ud til genstanden. Er du alene, så kan du binde hunden af til et træ. 

En meget vigtig faktor, der i øvrigt gælder alle former for søgeudvikling, er vindretningen. Sørg for at placere dig således, at du har modvind. Vinden transporterer færten / færtmolekylerne hen i mod hundens næse, således at hunden hurtigt og sikkert kan lokalisere genstanden.

Anvend en genstand, eksempelvis hundens ynglingslegetøj, som ikke er for stor, idet hunden ved hjælp af lugtesansen skal lokalisere genstanden, og ikke ved hjælp af synet.
Hjælperen holder hunden i halsbåndet, mens du stiller dig foran hunden. Gør genstanden interessant foran hunden, uden at den kan nå den.
Hvis hunden springer frem eller bliver ivrig, så har hunden høj motivation for at få fat i genstanden. Tag et par raske skridt ind i området, vend omkring og vis hunden genstanden - og kast / drop genstanden. Løb herefter retur til hunden, og slip den uden kommando.

Du vil opleve, at hunden straks løber ind i området, og påbegynder søget hvor du droppede genstanden. Først er det synspåvirkningen som aktiverer hunden, hvorefter lugtesansen kobles til.

I samme øjeblik hunden griber genstanden, udbryd "Ja!", i et lyst tonefald, hvorefter du løber et par raske skridt væk og sætter dig på hug med ryggen til. Når hunden kommer ind til dig, så lav en lille trækleg med den og lad den vinde byttet. Løb endnu en gang et par raske skridt væk fra hunden. Når hunden kommer ind til dig - ros, og byt genstanden med en godbid.

Det er vigtigt, at hunden forbinder det at bringe byttet retur som noget positivt og sjovt.

Afslut altid med succes. Træn momentet højst 3 gange i træk. Man er tilbøjelig til at fortsætte, fordi øvelsen gik godt. Kunsten består i at stoppe i tide, altså med succes.

Når hunden på ubesværet vis finder genstanden, og har fået en vis rutine (min. 5 træningsdage) så gå videre til næste modul (du må ikke gå for hurtigt frem).

4. Træningspas:
Indendørs: Få en hjælper til at holde hunden, eller afbind den til en radiator el. lign. Vis genstanden og gør den interessant. Med raske og animerende skridt går du ind i stuen.Lad som om du lægger genstanden under sofapuden i den ene ende, berør sofaen flere steder og fortsæt rundt i stuen til en lænestol eller reol, og læg så genstanden skjult. Lad hunden søge og ros den, når den finder objektet.

Formålet er herefter gradvist at udvide til flere gemmesteder. Sørg for at hunden får succes, men hjælp ikke hunden ved at pege/vise hvor genstanden befinder sig. Variér afstanden, og sværhedsgraden og vær meget opmærksom på, at hunden syntes det er sjovt.

Når du har trænet således i 3 - 4 dage med vellykket resultat, er det på tide at koble et signal på øvelsen.

Når du har lagt genstanden, og vender retur til hunden, så hold den i halsbåndet. Se i retning af genstanden, og giv eksempelvis signalet "søge", mens du slipper hunden.

Udendørs: Udvid området til 10 x 10 meter gerne med noget afvekslende underlag, græs, lidt kviste, grene evt. et par træstubbe.

Øv samme procedure som indendørs (husk at området skal overtrampes inden du lægger genstanden ud, idet hunden ikke skal gå spor). Hunden vil naturligvis undersøge fodaftrykkene, men de vil ikke føre direkte til genstanden.

Når du har øvet 3 - 4 dage med vellykket resultat, er det på tide at koble et signal på øvelsen. Når du har lagt genstanden, og vender retur til hunden, så hold den i halsbåndet. Se i retning af genstanden og anvend signalet "søge", mens du slipper hunden. Ros hunden overstrømmende når den finder genstanden.

Formålet er herefter gradvist at udvide til flere gemmesteder. Sørg for at hunden får succes, men hjælp den ikke ved at pege/vise hvor genstanden befinder sig. Variér afstanden, og sværhedsgraden og vær meget opmærksom på, at hunden syntes det er sjovt.

5. Træningspas:
Nu har din hund grundlæggende fået forståelse for at søge efter genstande. Det handler nu om, at variere gemmestederne og introducere hunden for nye genstande, således at den kan søge efter flere genstande på én gang. Sidste element er tidsfaktoren.

Når hunden har fået succes med at finde flere genstande, så kan du lade hunden afvente ca. 1-2 min., inden den slippes med signalet "søge". Udvid langsomt tidsfaktoren. (Med lidt øvelse kan genstanden ligge i både halve og hele timer, inden hunden påbegynder søget).

Til inspiration kan I lægge genstande i huset, haven, bilen, på marken, i skoven. Genstande kan variere i størrelse og udseende. Nogle eksempler er: tennisbold, kuglepen, tændstikæske, tændstik, vanter, nøgler. Træn søgeøvelser når I går tur og leger i have. Involver gerne børn eller gæster i legen.

Et lille eksperiment: Næste gang I går tur i skoven, så find en pind/gren. Lad en hjælper holde hunden (eller bind den af). Gør pinden interessant for hunden. Læg så pinden ud blandt hundredvis af andre grene, kviste m.m. Afvent et par minutter og slip så hunden. Når hunden finder din pind, så ved du, at din hund nu søger efter menneskefært.

Rigtig god fornøjelse med træningen.

Netdyredoktors nyhedsbrev Nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling

Vi sender faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.

Kender du VetPro? VetPro er vores eget kvalitetsfoder til hunde og katte.

Spørg os gerne - vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde det rigtige foder til dit kæledyr.

Hvad enten dit kæledyr er hvalp/killing, voksen eller senior, så tilbyder VetPro det rette produkt til konkurrencedygtige priser.

VetPro kan købes i vores butik eller webshop.

Gå til webshop